Τμήμα Μετεωρολογίας

Το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι Τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και χειρίζεται θέματα που αφορούν τον καιρό και το κλίμα της Κύπρου. Το Τμήμα παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικές με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο με στόχο την εξυπηρέτηση και ευημερία του κοινού και την προστασία της ζωής και της περιουσίας του.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, συλλέγει και αξιοποιεί τις μετεωρολογικές πληροφορίες στην κυπριακή επικράτεια και συνεργάζεται με άλλες Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.