ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ “ACCEPT”

Περιγραφή Έργου

Ο στόχος του έργου είναι να παρέχει νέα επιστημονική γνώση για την ατμοσφαιρική ρύπανση για την περιοχή της στην Κύπρου με αναμενόμενο θετικό αντίκτυπο της εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών μείωσης ρύπων, της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και της μείωσης της έκθεσης των κατοίκων της Κύπρου σε ρυπογόνες ουσίες. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των μελετών που θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της τοπικής έναντι της μεταφερόμενης (π.χ. διασυνοριακής) ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μέσω προβλέψεων για την ποιότητα του αέρα σε συνδυασμό με εφαρμογές νέων τεχνολογιών. Οι κύριες δραστηριότητες του έργου σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία.

Η εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις μεταφορές ρύπανσης στην Κύπρο (ACCEPT)…

Το Ινστιτούτο Κύπρου, Τμήμα Μετεωρολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου…

Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 20-22, 1498 Λευκωσία, Κύπρος

Υπεύθυνος Έργου

Εταίροι

Εγγραφή στην λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Consent(Required)

Χρηματοδοτική Αρχή