Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου TΠK

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο ιδρύθηκε με νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2003 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβρη του 2007. Έδρα του είναι η Λεμεσός, όπου λειτουργούν και οι έξι οι Σχολές του. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει σήμερα σημαντικό αριθμό προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε όλα τα Τμήματά του. Το ΤΠΚ είναι ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, που προωθεί την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα σε τομείς αιχμής με στόχο την επιστημονική, τεχνολογική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της χώρας μας. Στοχεύει να εδραιωθεί ως ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης έρευνας, το οποίο με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη βιομηχανική πρόοδο και τις ανάγκες της αγοράς, συνεχώς εκσυγχρονίζει το περιερχόμενο των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και τις παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, για προσέλκυση υψηλού επιπέδου σπουδαστών και παραγωγή ψηλού επιπέδου αποφοίτων.