Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί πέντε Σχολές, τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών & Εκπαιδευτικών Επιστημών, τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, τη Σχολή Επιστημών, την Ιατρική Σχολή και τη Νομική Σχολή με αποστολή να εκπαιδεύσει τους νέους για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία και ζωής, να κατανοήσει και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κοινωνίας και να δημιουργήσει γνώση μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. Το EUC είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο και την Ελλάδα που βαθμολογείται από QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars). Το Πανεπιστήμιο έχει αξιολογηθεί με την υψηλότερη διάκριση 5-Αστέρων στη Διδασκαλία, Εγκαταστάσεις, Συμμετοχή, Κοινωνική Ευθύνη και Διεθνοποίηση. Η διάκριση 4 αστέρων στον τομέα της απασχολησιμότητας θεωρείται επίσης μια αξιοσημείωτη επιτυχία, αποτέλεσμα της στενής σύνδεσης των ακαδημαϊκών προγραμμάτων της με την αγορά εργασίας.

Το EUC κατατάσσεται μεταξύ των 300+ πανεπιστημίων στο Times Higher Education University Impact Rankings.

Το Centre for Risk and Decision Sciences (CERIDES)  παρέχει μια ολιστική προσφορά σε ακαδημαϊκούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επιχειρηματικούς (βιομηχανικούς) τομείς εκπαίδευσης (διδασκαλίας), κατάρτισης, έρευνας και συμβουλευτικών λύσεων.

Η εστίασή μας περιστρέφεται γύρω από την ανάπτυξη, τη χρήση και την αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων προκειμένου να μετρηθεί, να αξιολογηθεί, να διαχειριστεί και να επικοινωνηθεί ο κίνδυνος, και να αναλυθεί, να σχεδιαστεί και να εφαρμόσει μηχανισμούς και συστήματα λήψης αποφάσεων. Οι τομείς εστίασης περιστρέφονται γύρω από δύο βασικούς πυλώνες. Επιστήμη κινδύνων και αποφάσεων με εφαρμογή σε αρκετούς οριζόντιους τομείς όπως: Ασφάλεια, Ασφάλεια, Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, Τηλεπικοινωνίες, Προστασία Κρίσιμων Υποδομών και Βιομηχανικές Διαδικασίες.

Το Centre for Risk and Decision Sciences (CERIDES) είναι προσανατολισμένο στην τεχνολογία και έχει ήδη αναπτύξει εργαλεία και εφαρμογές σχετικές με το έργο του. Στόχος του CERIDES είναι να καταστεί ένα κέντρο καινοτομίας που θα δημιουργεί και θα αναπτύσσει προϊόντα που μπορούν να εμπορευματοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η έρευνα του Centre for Risk and Decision Sciences (CERIDES) χρηματοδοτείται μέσω της συμμετοχής του σε ερευνητικά έργα υψηλής ανταγωνιστικότητας. Το  Centre for Risk and Decision Sciences (CERIDES) έχει ήδη συγκεντρώσει χρηματοδότηση πάνω από 7 εκατ. Ευρώ  στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», 7ο ΠΠ, ΓΔ ECHO, ΓΔ HOME, ΓΔ Δικαιοσύνης, ERASMUS +, Νορβηγικές επιχορηγήσεις, και χρηματοδοτούμενα έργα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου.