ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφεία
Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 20-22,
2414 Έγκωμη, Λευκωσία
Κύπρος

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Τμήμα Περιβάλλοντος,
1498 Λευκωσία

+357 22 408 916

+357 22 774 945

"*" indicates required fields

Consent*